Odszkodowanie komunikacyjne – co warto o nich wiedzieć?

Odszkodowanie komunikacyjne – co warto o nich wiedzieć?

Nawet najmniejsza stłuczka czy inne zdarzenie drogowe to ogromne stres i straty. Jedyne szczęście w nieszczęściu to odszkodowanie komunikacyjne, które, choć w minimalny sposób wyrównuje poniesioną krzywdę. Trzeba jednak szybko działać, aby uzyskać odpowiednią rekompensatę za doznane szkody osobowe lub rzeczowe.

Dla kogo odszkodowanie?

O wypłatę należności może ubiegać się nie tylko osoba kierująca autem, ale także pasażerowie. Natomiast w sytuacji, gdy ofiara wypadku przyczyniła się do jego powstania, ale nie ponosi całkowitej odpowiedzialności, takie odszkodowanie też jej przysługuje.

Co więcej, wnioski składać mogą również piesi i rowerzyści. Może tu chodzić o uszkodzenie ciała, ale też szkody psychiczne i rzeczowe. Jeśli sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC, wtedy i tak można ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne. Najpewniej zostanie ono wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Szybkie decyzje to klucz do sukcesu!

Po wypadku komunikacyjnym osoba poszkodowana powinna jak najszybciej powiadomić policję o zaistniałym zdarzeniu. Należy też spisać dane osobowe osoby, która była sprawcą wypadku. Chodzi tu o numer polisy i nazwę ubezpieczyciela, numer z tablicy rejestracyjnej i z dowodu rejestracyjnego. Bez tych danych ubieganie się o odszkodowanie komunikacyjne jest trochę trudniejsze.

Kolejna istotna kwestia to wezwanie karetki i wykonanie badań w szpitalu. Należy spisać i opisać wszelkie doznane szkody poniesione na zdrowiu. Koniecznie trzeba pamiętać o drobiazgowym gromadzeniu dokumentacji z leczenia. Także tej związanej z poniesionymi kosztami. Skrupulatnie przygotowany zestaw oświadczeń o podjętych krokach zaradczych jest podstawą do uzyskania odszkodowania komunikacyjnego.

Co możesz zyskać po złożeniu wniosku?

Rekompensata pieniężna za poniesione szkody obejmuje zwrot za szereg różnych świadczeń. Można liczyć m.in. na zwrot kosztów za leki, sprzęt medyczny, sanatorium lub inną placówkę medyczną i opiekę nad poszkodowanym. W grę wchodzi też koszt dojazdów do chorego i koszty przewożenia go na miejsce leczenia. Osoba poszkodowana dostanie też zwrot pieniędzy za utratę pracy i ewentualne przekwalifikowane się do innego zawodu. Co więcej, możesz liczyć na jednorazowy zastrzyk gotówki na rozkręcenie własnej działalności. W grę wchodzi również rekompensata za ból i cierpienie oraz przyznanie renty.

Jak to wygląda w praktyce – składanie wniosku

Kiedy ofiara zdarzenia drogowego ma już komplet dokumentacji i stosowną wiedzę, może składać wniosek do ubezpieczyciela. Przedtem jednak konieczna jest wycena szkody, o czym wiele osób nie ma pojęcia. Z reguły nie jest tak łatwo dostać wysoką kwotę rekompensaty, dlatego pertraktacje z firmą ubezpieczeniową to codzienność. Dlatego też niektórzy decydują się na skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Zawsze łatwiej ubiegać się o swoją należność, kiedy interesy klienta reprezentuje doświadczony pracownik firmy.

Kwoty otrzymywane przez osoby poszkodowane są różne. Zależą od stopnia uszczerbku na zdrowiu i poniesionych strat rzeczowych. W wielu przypadkach dochodzi do zawarcia ugody między dwiema stronami. Wtedy osoba składająca wniosek musi przystać na kwotę zaoferowaną przez ubezpieczyciela.

Jeśli kogoś nurtuje pytanie o czas dochodzenia swoich świadczeń, musi wiedzieć, że tutaj też jest różnie. Zakład ubezpieczeniowy najczęściej wypłaca rekompensatę do 30. dnia od złożenia wniosku. W przypadku konieczności dostarczenia kolejnej dokumentacji termin ten może przedłużyć się do 90. dni.

Samo sporządzenie wniosku może też przysporzyć sporo problemów. Jeśli osoba poszkodowana nie wie, jaką kwotę roszczenia wpisać, wtedy często po prostu ją zaniża. Jeśli odda sprawę w ręce firmy zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań, wtedy szanse na uzyskanie wysokiej kwoty są bardzo duże. Firma ta skontaktuje się z konkretnym ubezpieczycielem i podejmie pertraktacje warunków umowy.

Ubieganie się odszkodowanie komunikacyjne nie jest wcale tak prostą sprawą, jakby się mogło wydawać. Warto więc zgromadzić stosowną wiedzę i pomyśleć nad profesjonalnym doradztwem. Koszty poniesione na tego typu firmę zwrócą się pewnie z nawiązką. Najlepiej poszukać w Sieci konkretnych informacji i znaleźć pomoc w konkretnym mieście. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę, np. „odszkodowania komunikacyjne Łódź”, aby uzyskać dostęp do informacji na poszukiwany temat.