Czym jest ekspertyza budowlana?

Czym jest ekspertyza budowlana?

Choć wielu z nas spotkało się już z tym terminem, to nie do końca potrafimy wytłumaczyć czym tak naprawdę jest ekspertyza budowlana. Warto jednak zastanowić się czym tak naprawdę jest, kiedy może się przydać oraz kto może taką ekspertyzę sporządzić.

 

Ekspertyza budowlana czyli…

Ekspertyza budowlana to nic innego jak obszerne opracowanie stanu obiektu budowlanego. Dzięki analizie takiej ekspertyzy, jesteśmy w stanie ustalić ogólny stan domu. Wszystko to dzięki zawartości precyzyjnych obliczeń oraz przeprowadzanych badań dotyczących fundamentów, dachu, ścian, elewacji a także innych elementów konstrukcji budynku. Ekspertyza pomoże nam ustalić czy prace wykończeniowe izolacyjne oraz  konstrukcja jest prawidłowo wykonana. Ale to nie wszystko. Właściwie wykonana ekspertyza, podaje również informacje takie jak maksymalne obciążenie stropu i ścian. Po przeanalizowaniu takiej dokładnej ekspertyzy, mamy nie tylko dokładny obraz budynku, ale również świadomość tego jakie prace musimy wykonać w najbliższym czasie, tak by budynek nadawał się do użytku.

 

Ekspertyza budowlana – dlaczego tak istotna?

Dokument zwany ekspertyzą budowlaną, uznawany jest za jeden z najistotniejszych  elementów branży budowlanej. Jest to pierwszy dokument, z którym mamy styczność  podczas zakupu domu. Wykonywanie badań okresowych stanu technicznego budynku jest również wymagane przez nasze prawo. Dzięki okresowym pomiarom, oraz badaniom można zawczasu dopatrzyć się usterek, które w innym wypadku mogłyby zostać przeoczone, a nasze życie mogłoby być zagrożone. Ważne by ekspertyzę budowlaną wykonywały osoby posiadające właściwe uprawnienia. Pierwszą część ekspertyzy czyli opinię techniczną, może wydać inżynier lub technik, który posiada uprawnienia budowlane. Z kolei drugą część czyli ekspertyzę techniczną, która jest bardziej skomplikowana i wymaga doświadczenia, musi wykonać rzeczoznawca budowlany. Razem tworzą bardzo ważny dokument – ekspertyzę budowlaną.