Praca w zespole

Praca w zespole

Praca w dużej firmie przeważnie wiąże się z pracą w zespole. Chcąc uczynić zespół zgranym, powinien on cechować się pewnymi cechami, które sprawią, iż współpraca między członkami grupy będzie przebiegała bez większych problemów i pomyślnie. Szkolenia z zarządzania zespołem mają na celu zminimalizowanie wszelkiego rodzaju zgrzytów oraz zwiększenia efektywności pracy danego grona pracowników.

 

Co jest najważniejsze?

 

Nie każda osoba jest stworzona do tego, aby pracować w grupie. Wielu ludzi preferuje wolne zawody, w których mogą samodzielnie podejmować decyzję. Przeważnie są oni freelancerami bądź prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Najważniejszą cechą jaką powinna posiadać osoba pracująca w zespole jest doskonała umiejętność komunikacji. Zwłaszcza należy zwrócić uwagę na zrozumiałe przekazywanie komunikatów. Istotną sprawą w pracy jest kwestia czasu, tak więc wypowiedzi powinny być konkretne, bez mnóstwa dygresji, wyłuszczające sedno sprawy. Warto pamiętać, iż wyrażanie swojej opinii nie stanowi jedynego aspektu komunikowania się – słuchanie współrozmówców jest również bardzo istotnym aspektem. Nie powinno się w trakcie rozmów zespołowych nikogo wyśmiewać czy też poniżać. Każdego współpracownika należy traktować z szacunkiem, niezależnie od tego, czy zgadzamy się z jej zdaniem i czy tą osobę lubimy. Takie podejście pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Realizacja wspólnych celów jest czynnikiem, który łączy osoby pracujące w danym zespole. Każdy współpracownik powinien brać odpowiedzialność za własne zadania i obowiązki, a nie czekać, aż inna osoba z zespołu wykona za niego daną pracę. Nawiązuje to do wzięcia odpowiedzialności za pracę zarówno całego zespołu, jak i jednostki.

Bardzo ważnymi cechami, które budują relację zespołu są uczciwość i zaufanie, natomiast podejrzliwość i zamknięcie się na pozostałych członków grupy potrafią być bardzo szkodliwe dla efektywności pracy zespołu.

Każdy członek zespołu powinien cechować się empatią oraz chęcią pomocy innym. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś ma osobisty problem, który utrudnia wypełnianie obowiązków bądź sobie nie radzi z jakimś zadaniem .

 

Jaki powinien być team leader?

 

Osoba pełniąca funkcję team leadera powinna wykazywać następujące cechy:

  • dzieli się swoją wizją ze swoim zespołem,
  • daje przykład innym członkom zespołu,
  • postępuje etycznie,
  • skutecznie się komunikuje,
  • potrafi podejmować trudne decyzje,
  • docenia osiągnięcia swoich podwładnych,
  • obdarza swój zespół zaufaniem,
  • motywuje i inspiruje do działania.

Wszystkie informację na temat, jak kształcić w sobie powyższe cechy są właśnie określane na szkoleniach z zarządzania zespołem.